HoangMinhchannel

Cơ hội lướt T+ với MSB

Giá lên
HOSE:MSB   NH TMCP HANG HAI VIET NAM
MSB đang có tín hiệu mua vào trong ngắn hạn sau khi giá breakout khỏi vùng kháng cự ngắn hạn 28.55 và có đợt Retest về vùng này.

Trong ngày hôm qua, giá đã xác nhận lực tăng vẫn còn và dự kiến sẽ quay về quanh khu vực 30.4 - 31.8.

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.