hungvtm

Chiến lược giao dịch cho MSB - Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam

Giá lên
HOSE:MSB   NH TMCP HANG HAI VIET NAM
MSB cham vung khang cu Daily o 23300-23700. Ichimoku cho thay tin hieu tang

- Kumo (Senko span A and B) huong len
- Kijun huong len
- Tenkan di ngang ( vùng 22000-22300)
- Chiko Span van o tren nen
-> Chien luoc:
Mua khi pha vo va dong cua tren 23700
Chốt lời: 28350 (Theo phuong phap do luong muc tieu gia Fibo)
Cat loi: 21500 hoac ( dong cua manh me duoi vung 22000-22300)
Giao dịch đang hoạt động: Chúc mừng ai đã mua theo mình.
Mọi người cứ tiếp tục nắm giữ, và chốt một nửa ở vùng 28500.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Bình luận

Dang co loi nhuan rat tot, moi nguoi nam giu tiep tuc
Phản hồi
Ngày 20/5 MSB đã breakout thành công vi 1 nen lon, volume cao. Nen co the tiep tuc mua vao, và nam giu. Muc tieu co the la 28000-29000, cao hon 35000-36000
Phản hồi