ArthurZeta

Chiến lược giao dịch cho MSB - Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam

Giá lên
ArthurZeta Cập nhật   
HOSE:MSB   NH TMCP HANG HAI VIET NAM
MSB cham vung khang cu Daily o 23300-23700. Ichimoku cho thay tin hieu tang

- Kumo (Senko span A and B) huong len
- Kijun huong len
- Tenkan di ngang ( vùng 22000-22300)
- Chiko Span van o tren nen
-> Chien luoc:
Mua khi pha vo va dong cua tren 23700
Chốt lời: 28350 (Theo phuong phap do luong muc tieu gia Fibo)
Cat loi: 21500 hoac ( dong cua manh me duoi vung 22000-22300)
Giao dịch đang hoạt động:
Chúc mừng ai đã mua theo mình.
Mọi người cứ tiếp tục nắm giữ, và chốt một nửa ở vùng 28500.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.