HoangMinhchannel

MSB chờ đợi đợt tăng mạnh sau khi hoàn thành tích luỹ

Giá lên
HOSE:MSB   NH TMCP HANG HAI VIET NAM
MSB trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào sau khoảng thời gian tích luỹ từ cuối năm 2021 đến nay, hiện tại xu hướng và dòng tiền đang được đổ bộ vào nhóm ngành ngân hàng, đồng thời ta sẽ thấy lực mua vào đối với MSB đã bắt đầu tăng dần 2 phiên liên tiếp.

Chúng ta có thể mua vào MSB với mức Target dự kiến quanh 30.7.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.