ThangLeViet

MSB - Chạm MA100 bật tăng trở lại với khối lượng lớn

Giá lên
HOSE:MSB   NH TMCP HANG HAI VIET NAM
Phân tích dựa trên khối lượng, trung bình giá và động lượng của giá. MSB xuất hiện khối lượng mua tăng mạnh, bên cạnh đó, giá tôn trọng MA100 và bật tăng lại cho thấy vùng hỗ trợ hoàn toàn được tôn trọng!