JT892

Masan MSN chạy sóng 5 - Cân nhắc mua

Giá lên
HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Con MSN này là một trong những con hàng chứng khoán tôi yêu thích nhất, chắc vì làm cùng ngành + vừa ăn được nguyên cây từ chân sóng 1 tới đỉnh sóng 3 đợt vừa rồi. Hiện MSN đã vượt trở lại đỉnh sóng 3 và cho thấy khối lượng giao dịch tốt, vol tăng dần + đang có tin đồn mua lại 1 chuõi F&B đình đám. Múc thôi anh em!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.