trucnguyenprc

MSN kì vọng tiếp tục tăng tới giá mục tiêu

Giá lên
HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
MSN tuần vừa rồi chỉ di chuyển được khoảng 1 nửa điểm target, kì vọng trong tuần tới sẽ đạt được target và quan sát tiếp,

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.