TieuLongFX

Cơ hội mua cổ phiếu giá trị và tăng trưởng MSN của tập đoàn Masa

Giá lên
HOSE_DLY:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Nhìn vào đồ thị tháng của MSN thì ta thấy được sự tăng mạnh và giảm cũng rất mạnh gần như lên bao nhiêu xả bấy nhiêu vậy á vì tăng quá nhanh thì sẽ không bền là thế á. Nhưng với những anh em đầu tư dài hạn thì đây là cơ hội để thu mua giá hời vào quỹ hưu trí của mình nhé. Về mặt kỹ thuật thì ta thấy hiện tại nó đang breakout khỏi mô hình Vai Đầu Vai Ngược để phá kênh giảm trước đó như từng phá các kênh giảm ở quá khứ. Dù vị trí Đầu của mô hình V-D-V chỉ mới chạm hỗ trợ chứ chưa tiếp xúc vùng cầu quá khứ mà mình vẽ dưới cùng cũng như chưa chạm sự hỗ trợ trendline nhưng dựa vào 2 đỉnh sóng 1 và 3 của sóng Elliott ta nối đường kênh giá song song lại thì vị trí sóng số 2 và vị trí điểm Đầu đó rất phù hợp để tạo một kênh giá song song và trendline mới để đi tiếp về mục tiêu. Bên cạnh đó kết thúc nến tháng rồi là một nến bao trùm tăng nên khả năng vị trí đó sẽ là đáy mới và là vị trí số 4 của sóng giảm để tiếp tục hình thành sóng tăng thứ 5 của mô hình Elliott.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.