DatTong

MSN, Công ty cổ phần tập đoán MASAN.

Giá lên
HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
D1:
- Giá hiện tại đang sideways
- Test hỗ trợ, cho tín hiệu nến đi lên mạnh
--> MUA