23 lượt xem
1
mất low => vùng đỏ
mất vùng đỏ => khóc

Bình luận