GameonVentures

MTL - H4 - Trong xu hướng giảm, mục tiêu giá x5 - Tradecoinplus

GameonVentures Cập nhật   
BINANCE:MTLBTC   Metal / Bitcoin
Xin chào, chúc bạn một buổi tối thật tuyệt vời

Một số bạn yêu cầu vẽ về MTL sàn giao dịch binance, mình xin phân tích như sau

HIện tại theo mình quan sát thì MTL ở khu vực trung hạn đang tìm những vùng đáy sau khi tạo sóng hiệu chỉnh tam giác khá đẹp, tuy nhiên trong khu vực ngắn hạn thì MTL vẫn trong một xu hướng giảm giá mạnh. Tại điểm 1704 - 1710 có một khu vực hồi giá nhỏ ở điểm này, về tới mốc kháng cự 3135 là gần nhất và khả thi.

Với sóng giảm hiện tại, mình đề xuất điểm EP như sau:

EP: 600
TP: 3135 (profit: 500 %)
No stop loss

Cùng theo dõi và feeback lại mình kết quả nhé
Cám ơn bạn, like và share nếu bạn yêu thích chúng mình
Xin cám ơn
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.