BINANCE:MTLBTC   Metal / Bitcoin
MTL về 1039 bật lại có thể mua ở hiện tại xuống 1039 sl dưới 1000