Phamdong1969

MTN/BTC vùng tích lũy gần hoàn thiện

Giá lên
HUOBI:MTNBTC   None
MTN / BTC trên đồ thị ngày đã tích lũy hơn ba tháng, có thể sẽ sớm bứt phá đi lên
Vùng mua tốt tại 0.00000152 hoặc khi có cây nến ngày đóng trên 0.00000182

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.