Phamdong1969

MTN/BTC vùng tích lũy gần hoàn thiện

Giá lên
HUOBI:MTNBTC   Medicalchain / Bitcoin
MTN / BTC trên đồ thị ngày đã tích lũy hơn ba tháng, có thể sẽ sớm bứt phá đi lên
Vùng mua tốt tại 0.00000152 hoặc khi có cây nến ngày đóng trên 0.00000182