nguyenduy2012

NANOBTC D1 xu hướng giảm

BINANCE:NANOBTC   None
Back test:
NANOBTC D1 xu hướng giảm

Rồng quay đầu:
Đường giá nằm trên EMA34/89 xu hướng tăng, tuy nhiên xuât hiện nến đỏ búa hammer cho thấy xu hướng đảo chiều
giá phá trendline tăng đi xuống. Xuất hiện phân kỳ âm, volume giảm chứng tỏ giảm hứng phấn
Bollinger band: Giá đang bám sát band dưới, chưa có dấu hiệu hồi về giữa band

Nếu có mua tại fibo extracement 0.5 hay 0.618 nên thoát hàng,
do đã phá tiếp đường hỗ trợ tại Fibo 0.618.

Kết luận: NANOBTC D1 xu hướng giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.