Max0909

NANO/USDT

Giá lên
Max0909 Cập nhật   
HTX:NANOUSDT   NANO / Tether USD
Kèo như hình :D
Bình luận:
keep eyes on it
Bình luận:
hơn 10% rồi đấy :)))
Bình luận:
Scalping ERD/USDT , mua giá này 279x , stoploss 26, tp 30-34-41
Bình luận:
Kèo chính sắp TP , kèo ERD có thể buy thêm vùng này 276x , stoploss tuyệt đối . Chờ đợi là hạnh phúc :)))
Bình luận:
CTXC/USDT để ý đến nó nhé , hiện tại vẫn mình vẫn chưa xác định đc vùng mua tốt dù nó đã có 1 râu x3 giá nhưng mình vẫn khá sure giá sẽ có thể chạm lại 0.2 hoặc ngay cả vùng 0.3 .
Bình luận:
đa số các cặp USDT đều đẹp hết nhé ae , ráng canh mà ăn sóng
Bình luận:
chạm TP 30% , thời gian :7 ngày
Bình luận:
kèo ERD/U cho ae buyzone 27 giá h 29 ăn tầm 7-8% ae có thể cân nhắc chốt nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.