dinhchien

NAS100 - NASDAQ 100 Tín hiệu tăng h1 [swing]

Giá lên
FX:NAS100   Chỉ sô NASDAQ 100
Rủi ro: 1%.
Chúc may mắn.

Bình luận

Em cũng đang theo dõi tên này, cùng chung nhận định như bác.
Phản hồi