Thaiteamtrader

Ý tưởng #NAS100USD giá có thể đi cao hơn- @Thaiteamtrader

OANDA:NAS100USD   US Nas 100
NAS100USD trên biểu đồ hàng ngày đã tạo ba đáy. (triple bottom)
Mức hỗ trợ hàng tuần ở mức 10700$ đã được kiểm tra 2 lần. Sau khi thử nghiệm 2 lần đầu tiên, trong giai đoạn phân phối giá đã vươn lên ở mức cao. Tại đây, thanh khoản đã được lấy.
Hiện tại có sự đảo ngược mới tại mức hỗ trợ
Tiếp cận: Sẽ rất rủi ro khi mở một vị thế vào ngày thứ 6 nhưng nếu giá sẽ vượt qua vùng kháng cự, chúng ta có thể đặt một lệnh mua tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.