GameonVentures

NAS/BTC - Target 30%

BINANCE:NASBTC   None
Xin chào
Như bạn biết, NAS vừa mới được List trên sàn Binance, chính vì thế chúng tôi có quá ít cơ sở dữ liệu để đo đạc
Tuy nhiên, trên những gì chúng tôi thấy được thì NAS chuẩn bị hoàn thiện xong 5 sóng giảm, bước vào khu vực hiệu chỉnh sau những tháng ngày giảm giá liên hoàn
Hiện xu hướng của NAS sẽ hoàn thiện sóng hồi ở khu vực biểu đồ 5 phút, ước đạt đỉnh với target 5359 và hoàn thiện khu vực đáy để quay về trend tăng

EP: 4820
TP: 6337 (Hoặc thấp hơn)

Với những sóng giảm như thế này, chúng tôi khuyên bạn nên đặt SL cẩn thận, và đặt target thấp hơn mục tiêu giá cao nhất (6825)

Chúc bạn thành công
Like và share vì nó miễn phí!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.