ValimidShino

NCASH/BTC

NCASH/ BTC - Binance
Buy: 0.00000079 - 0.00000081
Sell: 0.00000086 - 0.00000088
P/s: Chia vốn để vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo