TrongLe

Tam giác tăng

Giá lên
HNX:NDN   DANANG HOUSING INV
42 lượt xem
0
Gía đã phá vỡ tam giác tăng, giá mục tiêu 35k,
goodluck
Bình luận: dừng lỗ

Bình luận