Thaiteamtrader

Cặp giao dịch #NEARUSDT đang thử nghiệm kênh giảm dần

BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS


NEARUSDT. Mức hỗ trợ hoạt động như một rào cản ngăn giá giảm hơn nữa.

Trên khung thời gian 4 giờ, giá NEARUSDT đang hình thành một kênh giảm dần. Kênh giảm dần là một mẫu biểu đồ kỹ thuật được đặc trưng bởi một loạt các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, tạo thành các đường xu hướng song song. Mô hình này cho thấy xu hướng giảm giá trên thị trường, với việc người bán kiểm soát biến động giá.

Nếu giá của NEARUSDT đột phá khỏi kênh giảm dần và sau đó kiểm tra lại mức kháng cự dưới dạng hỗ trợ mới, có thể cho thấy xu hướng tăng tiềm năng. Cùng theo dõi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.