MinhAnhhh

Bác nào yêu cầu NEAR thì vào đây xem nè✌🏻

Giá lên
BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
Theo chỉ báo, từ 18/8 tín hiệu xanh đại biểu cho Long đầu tiên bắt đầu sáng! Lợi nhuận thả nổi hiện tại là 110,57%. Tín hiệu vẫn hiện xanh nên rất có thể thị trường sẽ còn tăng.
bạn có thể quan sát thêm :3

Chúc bro có một ngày giao dịch vui vẻ :3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.