dautukyluat

Mặt trái của tối ưu hóa lợi nhuận khi tham gia giao dịch future

BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
Mặt trái của tối ưu hóa lợi nhuận khi tham gia giao dịch future, phái sinh. Mà nhiều người mới không để ý, hoặc chưa cháy tài khoản lần nào do sàn giao dịch ép bán force sell.