Whale-D

NHẬN ĐỊNH NEAR H1 16/5/2023

Giá lên
BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS

- NEAR hiện tại đang có nhịp di chuyển lên vùng kháng cự 1.685 sau khi đã có 1 nhịp giảm giá trước đó từ đỉnh 1.706 về 1.628 (4,6%)

- Nếu giá quay về và test lại vùng kháng cự 1.685 khả năng cao là tiếp diễn theo xu hướng giảm . Ta có thể chờ đợi tín hiệu TÍN HIỆU ÁP LỰC BÁN để tham gia phe bán tại đây.

-Các mức hỗ trợ mua tốt là sau khi điều chỉnh về 1.607 - 1.577. Ở đây nếu mở mua vị thế sẽ tốt hơn so với GIÁ ĐẦU CƠ KHÁ CAO HIỆN TẠI.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.