BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
Theo mình khả năng cao NEAR sẽ còn dao động trong mô hình này một thời gian nữa trước khi tăng. Bên cạnh đó, biên độ dao động ở vùng này là khá lớn (gần 40%). Bạn có thể đón ở 2 vùng hỗ trợ $3.22 - $2.64 và sử dụng chiến lược DCA hợp lý để có vị thế tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.