kevinluong85

9:30 29/08 NEAR

Giá lên
BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
KHUNG M45 cấu trúc tăng.
Zomm M30, M15 tìm entry Long
ENTRY:1.198
SL:1.22
TP1:1.176
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.