33 lượt xem
0
Đồ thị NEAR trong khung M15
Đây cũng là sóng 1-2 của phiên H4