VnRebates

NEARUSDT - Cấu trúc nhỏ thay đổi, vùng Flip trùng với POC

Giá lên
VnRebates Cập nhật   
BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
- Cấu trúc: Khung m30 giá đã thay đổi cấu trúc sang tăng trong một xu hướng giảm chính.

- Vùng kháng cự hiện tại đang được giữ vững qua các lầm test và kì vọng vùng này sẽ giữ được giá để giá có thể quay lại vùng Flip RnS trung với POC của tường giá tăng trước đó.

Nhận định: Kì vọng một nhịp hồi về vùng Flip trước khi giá tăng lên. Anh em có thể chờ xác nhận quanh vùng Flip này để tìm điểm vào lệnh.
Bình luận:
- Kháng cự đã giữ được giá và hồi về vùng Flip RnS trùng với POC của tường giá tăng trước đó.

- Giá phản ứng với vùng hợp lưu Flip RnS và POC bằng mẫu hình Selling climax. Sau đó có một nhịp test cung với volume thấp và lực cầu đổ vào với volume lớn đóng cửa trên vùng test cung. Cho thấy nhịp test cung thành công

- Giá tăng lên như kì vọng và tiếp cận vùng kháng cự cũ với volume của lực cầu cao. Kì vọng giá sẽ vượt qua kháng cự này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.