UnknownUnicorn33751040

Đây là ý tưởng dài hạn của NEAR/USDT

BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
Đây là ý tưởng dài hạn của NEAR/USDT.
Gom vùng 8$-5.5$. Với biên độ giá rộng nên khuyến nghị quản lí vốn để đầu tư
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.