mrhenry

Near/USDt anh em đã bán hết chưa

mrhenry Cập nhật   
BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
- Giá này hold dài vẫn ok đợi vùng đỉnh cũ và cao hơn là vùng 2x
- Múc dần quanh hỗ trợ EMA21 khung h4.
- Chúc anh em ngon miệng
Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư
Bình luận: vừa về đến entry đã bay lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.