duongphu123

Kịch bản nào cho Near

BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
Các bác cho Newbie một lời khuyên ạ!
So với một số dự án tiềm năng khác thì Near đang khá ì ạch trong tăng trưởng
Liệu rằng có nên Hold tiếp chờ tăng trưởng kỳ vọng phi mã hay nên đổi qua một đồng khác tiềm năng lớn hơn?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.