TungDuong1

Near Short 2.05 tp/sl 1.81/2.158

Giá xuống
BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
H4: giá dưới mây men theo kijun down xuống
Rsi đang trong tam giác đợi chạm cạnh trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.