MrVuongFinancy

NEAR múc và hold

Giá lên
BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
Giá trên khung D1 đã test lại đỉnh cũ.
Trên khung H4 cũng vừa test lại EMA89 và hiện đang ở vùng giá trị

Nền tảng NEAR có giá trị rất cao trong ứng dụng blockchain.
Nếu đang cần tìm một đồng coin có giá trị ứng dụng để hold thì đây là thời điểm tương đối tốt để có thể mua thêm và hold

Với những bạn nào trade lướt
SP khi giá giao dịch dưới 6$

Target: hãy cữ nhìn ETH. có thể chưa lên vài nghìn $ ngay nhưng tương lai còn dài . Nếu có một chút tiền nhàn rỗi có thể để hold dài

Đây là nhận đình để hold không phải để trade lướt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.