NguyenQuangHien

NED - TÁI CƠ CẤU, VƯỢT KHÓ KHĂN

Giá lên
UPCOM:NED   NORTH-WEST ELECTRIC INVESTMENT
Trong quý 4, NED sẽ đầu tư vào Công ty cổ phần Shisho Việt Nam tại Cụm công nghiệp Văn Phong, huyện Văn Phong, tỉnh Ninh Bình theo đơn đặt hàng của Nhà đầu tư Nhật Bản. Dự kiến toàn bộ khoản đầu tư này sẽ thu hồi vốn vào quý 2/2022, mang về khoản lợi nhuận đáng kể góp phần vào tăng lợi nhuận cho công ty vào các năm tiếp theo.
Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt của NED khi chuyển dịch từ công ty chuyên về Thủy điện, tái cơ cấu đầu tư sang lĩnh vực BĐS KCN và BĐS với triển vọng mới. Mục tiêu cổ tức năm 2021 là 15%; Từ 2022 là 20% trở lên.
Trong tương lai với nguồn thu ổn định từ lĩnh vực thủy điện duy trì lợi nhuận từ hoạt động từ lĩnh vực này, khai thác nguồn thu khác từ Hoạt động cho thuê Lại đất Khu , Cụm Công nghiệp đảm bảo tính bền vững hoạt động của doanh nghiệp lâu dài...
LƯU Ý: biểu đồ trên tradingview không có sự chính xác do giá NED đã bị pha loãng khi chia cổ tức. Thanh khoản của NED cũng khá thấp, do vậy không thích hợp để áp dụng phân tích kỹ thuật.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.