PhanDinhThai

NEO/BTC Gía có thể về thấp hơn nữa!

BITTREX:NEOBTC   Neo / Bitcoin
NEOBTC Dữ liệu sử dụng trên sàn BITTREX - khung 4h
Bắt đầu chu kì tăng giá vào ngày 07/12/2017, dường như NEO đã đi hết chu kì sóng tăng 12345 (xanh lá cây) của mình và đang trong quá trình kết thúc chu kì của sóng điều chỉnh ABC (vàng).

Sóng A và B có vẻ như đã đi hết, sóng C đang dần dần được hoàn thiện.
Sóng ABC dường như sẽ đi theo mô hình zigzak 3-3-5. Theo đó sóng C sẽ bao gồm 5 sóng con, sóng con thứ 3 đang trong quá trình hình thành.
Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy đường giá đang đi trong một mô hình tam giác giảm, volume giao dịch cũng giảm dần ủng hộ cho việc giảm giá cho thời gian tới.
Các tín hiệu MACD và RSI đã tạo mô hình 2 đáy trong khung 4h, dự báo cho một phiên tăng giá nhẹ nhưng chắc sẽ không vượt được đường xu hướng màu vàng tại điểm 1300k satoshi.
Nếu giá không vượt được 1300k satoshi thì đường giá sẽ đi theo mô hình như trên, mục tiêu cho sóng giảm C sẽ là mức Fib 0.382 ở mức giá 999k satoshi.
Nếu giá phá được cản 1300k satoshi, xu hướng giảm tạm thời bị phá vỡ và mức cản tiếp theo sẽ là 1440k satoshi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.