hi-Ran

Neo/btc Tăng Để Hoàn Thành Chu Kỳ

Giá lên
BINANCE:NEOBTC   NEO / Bitcoin
Đồng tiền kỹ thuật số Neo chuẩn bị bước vào kỳ tăng mạnh, để có thể hoàn thành chu kỳ sóng.
Mua hold spot để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn
Muốn kiếm dc tiền phải kiên nhẫn với thị trường
Với chart Neo/BTC bắt buộc giá phải quay lại mức giá "0.0077" thì dù BTC về 25k chúng ta vẫn có giá Neo ở vùng 200$
Mua và để đó là phương pháp dễ kiếm tiền nhất.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.