BINANCE:NEOBTC   NEO / Bitcoin
Theo nhận định của mình Neo
Buy: 186x
Sell: Như 2 mốc trên hình