xuhuongvang1

Sóng NEO/BTC

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
BINANCE:NEOBTC   NEO / Bitcoin
Ngoài TRX thì NEO là đại diện của một thị trường lớn mà ai cũng biết
Và con sóng mạnh nhất bắt đầu vào thứ 2 ngày 31.12.2019
Bình luận:
Các bạn nhớ Like và Folow để ủng hộ mình nhé
Bình luận:
NEO vẫn đang có giá trị rất thấp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.