LeTrongHoaiNam

NEO/BTC chờ đợi cơ hội hồi cản

Giá lên
BITFINEX:NEOBTC   NEO / Bitcoin
Theo quan điểm về cơ bản của mình vẫn coin, mình rất thích đồng NEO này, nó như là đồng NEO của trugn quốc, nhưng người đi sau có được như người đi trước Ethereum trước không còn cả là môt kỳ vọng