DatTong

NEOUSD, Đi xuống

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:NEOUSD   NEO / Đô la Mỹ
Trên biểu đồ H4:
- Downtrend nhỏ
- Xu hướng đi xuống
- Giá đóng dưới cản
--> Bán
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.