MinhDucNG1990

Xu hướng NEOUSDT

Giá lên
BINANCE:NEOUSDT   NEO / TetherUS
Kháng cự ở ngưỡng 53$ giá bán
Vùng hỗ trợ từ 42 tới 45$ giá mua
Xu hướng tăng trong ngắn hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.