hiepvph

NEOUSDT Breakout phá lên tam giác tăng.

Giá lên
BINANCE:NEOUSDT   NEO / TetherUS
- NEOUSDT đã hình thành mô hình tam giác tăng trong 4 tháng
- Giá đã chạm vùng kháng cự ~ 8,8 USDT lần 4 -> Vùng kháng cự đang yếu dần
- Cung đã có dấu hiệu suy yếu sau lần chạm kháng cự 3 khi ko thể đẩy giá xuống sâu hơn.
- Volume 17, 18/2 tăng cao kèm với giá tăng -> Cầu đang muốn đẩy giá tăng cao hơn.

-> NEOUSDT sẽ Break out đi lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.