MrVuongFinancy

NEOUSDT Xu hướng giá lên. Canh mua

Giá lên
MrVuongFinancy Cập nhật   
BINANCE:NEOUSDT   NEO / TetherUS
Hiện giá đang tìm về mốc ATH của năm 2021
Xu hướng giá tăng đang thể hiện khá rõ ràng.
Nếu ai đã mua từ cùng giá 3x-4x hold thật chặt

Nếu ai chưa mua có thể canh vào hàng:
Trường hợp 1: Giá chạm vùng 55 rồi giảm giá -> Canh múc lại quanh vùng 43-48
Trường hợp 2: Giá chạm vùng 55 không giảm mà đi thẳng lên -> Chúng ta nên xem lại dấu hiệu thị trường, có thể canh múc lại khi giá quay trở về test ở mốc 55
Dừng lỗ nếu giá giao dịch dưới 40U

Target : 200U ( Kèo dài hạn)

Mọi kèo đều có xác suất. Cân nhắc trước khi vào lệnh. Không dùng đòn bảy.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá hiện tại đang đi theo kịch bản 1 và đã đi được 1 nửa target.

Giá đã test lại EMA trên khung D1 và trở lại xu hướng đi lên.

Những ai nhỡ tầu có thể canh múc khi NEO phá ATH và giao dịch trên giá 140 ở khung D1 ( nghĩa là phải có nến D1 đóng ở trên giá 140 nhé)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.