thanhthanh19910808

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BINANCE:NEOUSDT   NEO / TetherUS
Phân tích Neousdt . khung 15p. sell now. lúc 15h56. 15p sau xem lại kết quả sẽ thấy giảm 2%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.