longjack

Mua Neo Usdt

Giá lên
BINANCE:NEOUSDT   NEO / TetherUS
Neo đang có vùng hỗ trợ khá tốt ở khu vực giá 6,7 6,6. Có thể mua ở khung giá này và đặt bán rải rác khu vực 7,x. Nếu có nến 4H đóng dưới 6,4 thì canh cắt ở 6,3.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.