btt93

NEO 22/04/2021

btt93 Cập nhật   
BINANCE:NEOUSDT   NEO / TetherUS
GIỜ KHÔNG MUA ĐÊN KHI NÀO MUA
NEO với pha tăng giá đánh ngược MARKET, lên 130usd và hồI về 95usd.

ĐƯỜNG 1, PHÁ VỠ
- Điều tốt cho neo, khi đã có cú tăng ngược chiều gió và cần điểm hồi về

KHOÁNG CỰ 1
- Mục tiêu quả râu nến xuyên qua kháng cự, và chạy ngược lên vã vỡ mặt mấy thằng long short

RSI SUPPORT
- Vùng hỗ trợ đệp dành cho neo, theo xu hướng đi xuống
- Gía ngược lại với RSI
-> Tạo ra phân kì tăng giá với CHART H1, tuy nhiên đây là điểm vào để lên thuyền, chứ đéo phải long short (market nó cho vài kill mà bay màu).

+ Xa hơn giá có thể về 82usd, nên cần DCA hợp lý.

TARGET: 1.618 / 160USD, 2.618 / 208USD, 3.618 / 256USD.
Bình luận:
GIÁ KHÔNG PHẢI VỀ 83 MÀ VỀ 73!

Mục tiêu giá sắp tới 105.5 sau đó là 81. Vì sao?
- Sóng từ vùng 73đô đi lên, đang là sóng b của sóng elliott khả năng lên vàng kháng cự mạnh 0.236. Và tiếp theo đó là sóng c, trước khi kết thúc con sóng điều chỉnh lớn (abc).
- Tại sao là 81đô vì đây là vùng fibo 0.5 của con sóng chính số 5.
BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH CÓ SỰ THAY ĐỔI
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.