nguyenduy2012

NEOUSDT H4 xu hướng tăng

BINANCE:NEOUSDT   NEO / TetherUS
NEOUSDT H4 xu hướng tăng

Giá hiện trên EMA34/89 H4 cho thây xu hướng tăng
xuất hiện Phân kỳ dương ủng hộ giá đảo chiều đi lên
Theo lý thuyết down, giá sẽ quay lại test hỗ trợ tại vùng fibo retracement 0.382 hay 0.5.

Kết luận: NEOUSDT H4 xu hướng tăng
Canh mua tại vùng fibo 0.382 và 0.5. Dừng lỗ tại dâu nến thấp gần nhất
Chốt lời tại kháng cự trên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.