khoicrypto

Sau một thời gian tăng giá điên cuồng Neo quay đầu giảm hơn 10%

BINANCE:NEOUSDT   NEO / TetherUS
Ngày 28/03 đánh dấu mốc Neo giảm hơn 10% , liệu tối nay có tăng lại sau Drop không ?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.