VuDucThanhLong

Tương lai đẹp cho NEO/USDT

BITTREX:NEOUSDT   Neo / Tether
Chứng kiến đợt hiệu chỉnh tiệm cận mốc Fibo 61.8 của BTC khiến nhiều altcoin bị giảm giá mạnh
Neo không nằm ngoài xu hướng giảm giá chung của cả thị trường
Tuy nhiên, chúng ta phải thấy đó là 1 điều đáng mừng khi mà nhờ đợt giảm giá này giá của Neo đã ngày càng gần hơn với vùng đáy kỳ vọng của nó!
Và mốc đáy mà tôi đề xuất cho NEO/USDT là: 18.9$
Và 2 mốc target kỳ vọng là:
+Tp.1: 37$
+Tp.2: 48$
Luôn nhớ, hãy đặt stoploss như 1 cách đầu tư chuyên nghiệp
.
Và hãy nhớ, trong thị trường tài chính luôn có nhiều kịch bản được đề xuất. Và kịch bản Neo/Usdt này sẽ được ủng hộ khi BTC tiếp tục xu hướng tăng của mình và tiến tới vùng 10.000$
.

Vũ Đức Thành Long
t.me/Lvmvdtl
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.