ngthanhlong

Dự đoán Neo đến 15h 31/03

BITTREX:NEOUSDT   Neo / Tether
dựa trên eliot khung m30 và fibonaci
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.