TungDuong1

NEO Short 11 tp 9.83 sl 11.46

Giá xuống
BINANCE:NEOUSDT   NEO / TetherUS
H4 đã phá kháng cự 11.2
RSI đã phá kc và quay lại test.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.